Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Disclaimer website

Algemeen

Sunergy Installatie (KvK 57997357), verleent u hierbij toegang tot www.sunergy-installatie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Sunergy Installatie en derden zijn aangeleverd. Sunergy Installatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.sunergy-installatie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sunergy Installatie.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.sunergy-installatie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sunergy Installatie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sunergy Installatie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sunergy Installatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.