Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Nieuws

Convenant Duurzaam Zoetermeer

Geplaatst op 3 december 2014

Twee bedrijven uit Zoetermeer gaan zich extra inzetten voor duurzaam ondernemen.
15
Sunergy Installatie en Sustainable Energy & Building hebben daarvoor woensdag samen met wethouder Robin Paalvast (Duurzaam) een overeenkomst getekend.
Wethouder Paalvast:”Het is mooi om te zien dat niet alleen de gemeente maar ook bedrijven en inwoners investeren in duurzame oplossingen”.

De bedrijven hebben met de ondertekening beloofd meer energie te besparen,
te werken aan biodiversiteit, de CO2-uitstoot te verminderen en duurzaam in te kopen.

Zoetermeer heeft de ambitie bij de tien meest duurzame gemeenten van Nederland te horen. Daarvoor is het programma Duurzaam Zoetermeer vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarin is de samenwerking met bedrijven.

 


Snelweg van de toekomst

Geplaatst op 4 juni 2014

 


CBS: Statistiek Photovoltaïsche zonne-energiesystemen, voorlopig cijfer 2013

Geplaatst op 4 juni 2014

Op 26 mei is er voor de zonnestroomsystemen een voorlopig capaciteitscijfer 2013 verschenen.
Hieronder de betrokken StatLine-tabel ’ Hernieuwbare energie; capaciteit..’;

Klik hier voor meer informatie

tabel

 


SolarCare: ‘Gemiddelde opbrengst in Nederland in 2013 0,89 kWh/Wp’

Geplaatst op 12 Maart 2014

SolarCare heeft op basis van de vijfduizend pv-installaties die zij monitort in Nederland de gemiddelde opbrengstfactoren vastgesteld op 0,89 kilowattuur per wattpiek (kWh/Wp). Voor Nederland werd tot nu toe een kental van 850 kilowattuur per kilowattpiek (oftewel een opbrengstfactor van 0,85 kWh/Wp) gehanteerd voor schaduwvrije installaties met een oriëntatie op het zuiden. Dit getal blijkt volgens SolarCare in de praktijk al enige jaren aan de zuinige kant en diverse partijen rekenen inmiddels met hogere opbrengstfactoren.

kwp_wp 2013

De beoordeelde installaties zijn willekeurig geselecteerd qua capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle installaties beschikken bovendien over een of meerdere string-omvormer(s). Installaties met micro-inverters zijn niet meegenomen in het onderzoek.

In het kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kaart gebracht. Pierre Gerrissen: ‘Op basis van de resultaten mag inderdaad geconcludeerd worden dat het kental van 850 kWh/kWp aan de lage kant is. Voor de kustprovincies mag je, voor schaduwvrije installaties met een zuidoriëntatie, uitgaan van een minimale waarde van 950 kWh/kWp en voor de rest van Nederland een waarde van 900 kWh/kWp.

Wat verder in het onderzoek opvalt is dat het effect van schaduw in combinatie met laagstaande zon in het voor- en najaar meestal wordt onderschat. In de praktijk liggen de opbrengsten tussen de vijfentwintig tot soms wel vijftig procent lager als er sprake is schaduwvorming door nabijgelegen bomen, dakkapellen en/of schoorsteenpijpen.’

 

 

 

Bron: Solar Magazine


SMA neemt Deense collega-omvormerfabrikant Danfoss over

Geplaatst op 27 februari 2014

De Deense omvormerfabrikant Danfoss Solar Inverters AS heeft een overeenkomst bereikt met SMA over de verkoop van haar totale omvormeractiviteiten. Volgens een woordvoerder stelt het beide partijen in staat nog meer economy of scale te bereiken en zorgt het verder voor een uitbreiding van SMA’s productportfolio. Verder verwacht SMA kostprijsvoordeel te behalen in de omvormermarkt die omschreven wordt als ‘hoog competitief’ en ‘een voortdurende prijsdruk kent’. SMA nam afgelopen jaar al de Chinese omvormerfabrikant Jiangsu Zeversolar New Energy over.

Bron: Solar Magazine

 


Subsidie zonnepanelen Gemeente Den Haag

Geplaatst op 26 februari 2014

De gemeente Den Haag stimuleert de aanleg van zonnepanelen. De gemeente stelt daarom ook in 2014 subsidie beschikbaar aan particulieren en bedrijven/instellingen. Er zit dit jaar €460.000,- in de subsidiepot. Vanaf 5 maart kunnen er aanvragen worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie

 


Stichting Monitoring Zonnestroom: ‘Zonnestroomsystemen vaak ook rendabel met geleend geld’

Geplaatst op 11 februari 2014

cropped-header1.jpg
Nieuw onderzoek van de Stichting Monitoring Zonnestroom wijst uit dat het ook interessant is om met geleend geld zonnepanelen aan te schaffen. De stichting heeft in het rapport geïnventariseerd welke financieringsmogelijkheden voor zonnestroomsystemen voor particulier (zowel huiseigenaren als huurders), midden- en kleinbedrijven en verenigingen van eigenaren beschikbaar zijn. Het volledige omderzoeksrapport is hier te raadplegen. De berekeningen die gemaakt zijn voor het rapport zijn gemaakt met een rekenmodule. Een online versie van de calculator is hier te vinden.

Het rapport beoogt een leidraad te zijn voor geïnteresseerden in het opwekken van zonnestroom, maar die niet de mogelijkheid bezitten zo’n systeem met eigen vermogen te bekostigen. Als een zonnestroomsysteem wordt aangeschaft met geleend geld, dan moet er naast de aflossing van de lening ook rente worden betaald. Onderzoek naar financieringsvormen laat zien dat het voor particulieren, in de meeste gevallen, financieel rendabel is om een zonnestroominstallatie aan te schaffen met geleend geld. Voor particulieren zijn drie typische systeemgroottes doorgerekend, voor financiering met een (groene) persoonlijke lening of door verhoging de hypotheek op een woning of een hogere aanvangshypotheek. Voor alle financieringsvormen en alle systeemgroottes geldt dat ze aan het eind van de levensduur netto geld opleveren. Doordat de looptijd van leningen vaak veel korter is dan de levensduur van een zonnestroomsysteem, kan het voorkomen dat de financiering in de eerste jaren meer kost dan dat het systeem oplevert. Nadat de lening is afbetaald en de financieringskosten wegvallen, zijn de opbrengsten vaak veel hoger dan de kosten. Alhoewel het verhogen van de hypotheek van een woning veel extra kosten met zich meebrengt, laten de berekeningen zien dat door de lage financieringskosten de netto opbrengst van een zonnestroomsysteem voor middelgrote en grote systemen erg hoog zijn.

Het onderzoek is in 2013 uitgevoerd door de Jong Solutions, in opdracht van de Stichting Monitoring Zonnestroom. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project ‘PV Portaal’ dat met financiële ondersteuning van TKI Solar Energy wordt uitgevoerd en waarin onder andere Milieu Centraal, DNV GL (voorheen DNV KEMA), Universiteit Utrecht en Stichting Monitoring Zonnestroom samenwerken.

Bron: Solar Magazine

 


Nationaal Energiebesparingsfonds NEF

Geplaatst op 1 december 2013

Op 1 december 2013 is het Nationaal Energiebesparingsfonds van start gegaan. Particuliere woningeigenaren kunnen hiermee energiebesparende maatregelen tegen gunstige voorwaarden laten financieren.

Het Rijk, de Rabobank en ASN maken 300 miljoen euro beschikbaar tegen de volgende condities:

  • Leningen kunnen worden aangevraagd voor bedragen van 2.500 tot 25.000 euro.
  • De looptijd van de leningen is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.
  • De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen, en hoog rendementsketels.
  • Ook de kosten van een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.
  • De rente die de consument zal betalen voor de lening is afhankelijk van de renteschommelingen op de markt. Op basis van het huidige rentepeil zou de rente voor eigenaar-bewoners op leningen van het fonds tussen de 3 procent en 3,5 procent per jaar bedragen.

Voor meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/19/rabobank-asn-bank-en-rijk-stappen-samen-in-nationaal-energiebespaarfonds.html

http://ikinvesteerslim.nl/energiebespaarlening

 


BTW teruggave

Geplaatst op 25 oktober 2013

Heeft u als particulier na 20 juni 2013 een zonnestroominstallatie aangeschaft, dan kunt u de BTW terug vragen bij de belastingdienst.

Voor meer informatie klik hier.

 


Haagse Energiebeurs

Geplaatst op 6 oktober 2013

Op zondag 6 oktober 2013 vond de Haags Energiebeurs plaats in het Atrium van het Stadhuis van Den Haag. Op deze gratis beurs konden bewoners alles te weten komen over duurzaam wonen, voeding, vrije tijd en vervoer.
Sunergy Installatie was op de beurs vertegenwoordigt met een stand om de bezoekers te informeren over de voordelen van zonnepanelen.

Met ruim 4.000 bezoekers was de gratis beurs een succes te noemen. Op naar de Haagse Energiebeurs 2014!