Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Subsidie bedrijven

Voor bedrijven bestaan er aantrekkelijke subsidieregelingen, welke hieronder beschreven worden.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Inspiratie

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de Energielijst 2013. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van EIA: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).

De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het budget voor 2013 is 151 miljoen euro.

Vragen? Bel: (088) 602 35 54

Aanvragen

 

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

De SDE+ 2013 is geopend van 4 april 2013, 9:00 uur tot 19 december 2013, 17:00 uur. Voor de SDE+ 2013 is een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas.

Investeert u in zonnepanelen? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.

Eisen PV-installatie:

  • Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt in 2013 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).
Doet u een aanvraag voor een zon-PV-installatie en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring verklaart de eigenaar dat deze toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren.

 

Overzicht 2013

Vragen? Bel: (088) 602 35 54

Aanvragen

Aanvragen

Ook in 2013 vraagt u SDE+ subsidie aan in het eLoket van Agentschap NL. In het eLoket kunt u nu uw aanvraag voorbereiden. U logt in op eLoket met eHerkenning. Meer informatie over de manier van aanvragen leest u op de pagina ‘Aanvragen’.

 

Meer info

Voorlichtingsfilm SDE+ 2013