Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Subsidie particulieren


image003

Subsidie zonnepanelen Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag stimuleert de aanleg van zonnepanelen. De gemeente stelt daarom ook in 2014 subsidie beschikbaar aan particulieren en bedrijven/instellingen. Er zit dit jaar €460.000,- in de subsidiepot. Vanaf 5 maart kunnen er aanvragen worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie

 


Subsidiebudget is op.

image001-(2)(U kunt nu wel de BTW op de aanschaf van uw zonnepanelen terugvragen. Klik hier voor meer informatie)

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is. Nu nog een subsidieaanvraag indienen heeft dan ook geen zin. Er komt geen extra budget bij.

Voor particulieren

Helaas is het voor particulieren niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen particulieren Rijkssubsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Klik hier voor nadere informatie over de subsidieregeling.

Gemeentesubsidies

Naast de Rijkssubsidie verstrekken gemeentes ook vaak subsidies. Deze variëren van gemeente tot gemeente. Deze subsidies kunnen hoger zijn dan de Rijkssubsidie. U kunt altijd maar één van de subsidies aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? De meest eenvoudige manier is digitaal via uw DigiD. Klik hiervoor op bovenstaande links.
Mocht u schriftelijk een aanvraag willen indienen, dan kunt u het formulier hier downloaden: Aanvraagformulier-Subsidie-Zonnepanelen

Zoals in de introductie genoemd, helpen wij u graag met uw subsidieaanvraag!

Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop in Zuid-Holland

Agrariërs in Zuid-Holland kunnen nog dit jaar subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Voorwaarde is dat hiervoor zonnepanelen terugkomen. De subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ gaat per juli 2013 in. Hiervoor is in Zuid-Holland dit en volgend jaar in totaal iets meer dan 2 miljoen euro beschikbaar. De exacte voorwaarden voor subsidie worden nu uitgewerkt.

De regeling is het gevolg van een afspraak tussen het Rijk en de provincies. Landelijk is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De regeling loopt vooruit op een mogelijk verbod op bezit van asbestdaken in 2024. Rijk en provincies hopen zo het asbest op agrarische bedrijven versneld op te kunnen ruimen en de productie van duurzame energie te bevorderen.

bron: Provincie Zuid-Holland, 03/04/13

Voor volledig artikel klik hier